Løsning på overtid i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Meklingen i forbindelse med opprettelsen av overenskomst mellom Norsk Lokomotivmannforbud (NLF) og Bane NOR ble løst etter 17 timer mekling på overtid.

NLF fikk gjennomslag for ansvarlig kjøre- og hviletid ved togframføring på linje med NLFs øvrige overenskomster. Det samme gjelder regulering av nattarbeid.

Det er også etablert systemer som gjør at underleverandører som bemanner tog i Bane NOR sin regi må forholde seg til de samme reglene om kjøre- og hviletid.

Andre viktige saker som er løst er blant annet:

  • Lønnsregulering med virkning fra 1. april 2017 på nivå med frontfaget
  • Stillingsansiennitet for lokomotivførere
  • En videreføring av personalbillett
  • Ansettelser i faste stillinger
  • Kompetanse sikres ved nasjonal standard ved utdanning av lokomotivførere

Forbundet vil sende ut en grundig informasjon om resultatet som skal ut til uravstemning.

Både Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Delta kom også til enighet.

2018.02.27 - NLF - Oppslag nr. 05-2018 - Løsning på overtid i Bane NOR.pdf