Mekling og fare for streik i Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mandag 26. februar møter både Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund hos Riksmekleren da partene ikke har kommet til enighet ved opprettelse av en overenskomst i Bane NOR.

Bane NOR har ikke vært villig til å tariffeste de totale verdiene fra Jernbaneverket i en ny overenskomst.

For NLF er i tillegg punktene under de viktigste sakene:

  • Kjøre- og hviletid ved togframføring
  • Regulering av nattarbeid ved togframføring
  • Lønn
  • Ansettelser i faste og 100% stillinger
  • Regulering ved innleie av arbeidskraft og midlertidig ansettelser
  • Bruk av underleverandører
  • Stillingsansiennitet
  • Videreføring av personalbillett for ansatte

Derfor møtes partene til mekling og fare for streik er stor. Fristen for meklingen er klokka 24.00 mandag 26. februar og kommer ikke partene til enighet vil en streik ikke være til å unngå fra arbeidstidas start morgenen den 27. februar.

NLF vil i første omgang ta ut et streikuttak blant lokomotivførerne stasjonert på Hamar. De berørte medlemmene vil motta direkte informasjon.

Norsk Jernbaneforbund vil i tillegg ta ut medlemmer i Trondheim og Oslo i streik. YS som i hovedsak organiserer togledere og signalmontører er også omfattet av meklingen.

NLF vil komme tilbake til eventuelle følger en streik vil ha for medlemmer i andre bedrifter.

2018.02.21 - NLF - Oppslag nr. 04-2018 - Mekling og fare for streik i Bane NOR.pdf