Løsning i Baneservice AS

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter forhandlinger over lang tid er Norsk Lokomotivmannforbud (NLF) og Baneservice AS er blitt enige om opprettelse av overenskomst.

Regler for kjøre- og hviletid og regulering av nattarbeid er tatt inn i overenskomsten.

Andre viktige saker er blant annet:

  • Fastsettelse av lønn
  • Det skal gjøres en gjennomgang av lønnssystem og tilleggsstruktur
  • Stillingsansiennitet for lokomotivførere
  • Personalbillett
  • Kompetanse sikres ved nasjonal standard ved utdanning av lokomotivførere

Det skal i tillegg gjennomføres et ordinært hovedoppgjør for 2018 med virkning fra 1. april 2018.

Forbundet vil sende ut en grundig informasjon om resultatet som skal ut til uravstemning.

2018.04.06 - NLF - Oppslag nr. 09-2018 - Løsning i Baneservice.pdf