Enighet i hovedtariffoppgjøret 2018 i Taraldsvik Maskin

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter forhandlinger om revisjonen av overenskomsten i Taraldsvik Maskin ble det enighet om følgende:

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 3000,- pr. mnd. Beløpet inkluderer ordinær reise. Det er enighet med bedriften hva som inngår i ordinær reise.
 • Det gjøres redigering av tekst i overenskomsten. Henvisningen i parentes i pkt. 11 endres til (SFU – 2017-001)
 • Punkt 6 i protokoll av 14. mars 2017 (vedrørende pensjon) endres til:
  • Overenskomstens pkt. 10.2 b) endres til å være på 7% fra 0 G til 12 G etter følgende opptrappingsplan:
  • 6% fra 1. mai 2018
  • 7% fra 1. mai 2019 og framover
  • 17% fra 1. mai 2019 fra 7,1 G til 12 G og framover
  • De ansatte trekkes i brutto lønn for en egenandel på 1 %
 • Punkt 5 i protokoll av 14. mars 2017 prolongeres:

Partene er enige om at det bl.a. skal inngås særavtaler om:

 • Varslings- og støtteordninger for lokomotivførere
 • Kompetanseutvikling
 • Samarbeid
 • Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste for lokomotivførere i Taraldsvik Maskin

Endringene gjøres gjeldende fra 1.april 2018. Taraldsvik Maskin er ikke medlem av en arbeidsgiverforening og resultatet er allerede vært ute til godkjenning blant medlemmene. Oppgjøret er dermed godkjent og avsluttet.

2018.04.17 - NLF - Oppslag nr. 13-2018 - Enighet i Taraldsvik Maskin.pdf