Informasjon om R19 i NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter møte mellom NLF og NSB er det enighet om følgende:

  • De lokale tjenestelisteutvalgene i foreningene bygger turnuser
  • Turnusene for 2018 gjelder til og med 6. januar 2019
  • For Oslo og Drammen bygges det en turnus som inneholder mer enn 50% kjøring på Sørlandsbanen
  • For Oslo bygges det en turnus som inneholder mer enn 50% kjøring på Dovrebanen
  • Det foretas ny tursøking på Hamar sommer 2019, det vil på dette tidspunktet være kjent hvilket selskap som har fått trafikkpakke Nord

2018.04.11 - NLF - Oppslag nr. 12.-2018 - Info R19 NSB.pdf