Lønnsoppgjøret 2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført natt til 11. april. Resultatet er på nivå med det samordna LO-NHO-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 162,50 pr. måned og et lavtlønnstillegg for arbeidstakere med en årslønn på 417 726, – kr eller lavere på kroner 406,25 pr. måned.

Partene ble også enige om å etablere det som blir kalt et «slitertillegg» som vil omfatte tariffbundne bedrifter med privat AFP. Ordningen vil bli beskrevet når Spekter-oppgjøret skal ut til uravstemning i den enkelte virksomhet.

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet:

NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området med:

  • NSB
  • CargoNet
  • Flytoget
  • Green Cargo
  • Hector Rail
  • Baneservice
  • Bane NOR

Det føres i tillegg forhandlinger om opprettelse av overenskomst i:

Infranord Norge

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene: 
NSB, CargoNet, Flytoget, Green Cargo, Hector Rail, Baneservice og Bane NOR: 9. mai kl 15.00

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene.

2018.04.11 - NLF - Oppslag nr. 11-2018 - Resultat A-del LO Stat-Spekter 2018.pdf