Oppholdstillegg på plass

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

I årets tariffoppgjør i NSB kom endelig oppholdstillegget på plass. Å få på plass et prosentvist oppholdstillegg har vært et massivt krav fra foreningene og medlemmene i NSB. Opphold på utestasjon skal kompenseres på samme nivå enten en kjører persontog eller godstog. Det var for om lag ti år siden at tillegget for opphold ved delte dagsverk og opphold mellom dagsverk på utestasjon ble et prosenttillegg i godsselskapene.

Nå er det blitt et tillegg per time på 50 prosent av timelønn for opphold også i NSB. Når arbeidsgiveren pålegger en lokomotivfører å ha «fritid» på et sted hvor en ikke har ønske om eller behov for «fritid» må det kompenseres som en del av jobben. Det er arbeidsgiveren som har behov for en slik «fritid» eller opphold som vi kaller det. Noen på arbeidsgiversida hevder at dette er et urimelig tillegg, fordi en sover eller hviler uansett og da er det ikke rimelig å tjene penger. Vi skal ikke spekulere i hvordan enkelte disse har det hjemme og når en har fri, men det å sjøl bestemme hva en gjør og hvor en er i egen fritid er noe de fleste tar som en selvfølge.

Kompensasjonen for opphold på hjemmestasjon er fortsatt bare en enkelt sats, men er nå også blitt 50 prosent av timelønn. Men bruken av delte dagsverk på hjemmestasjon er som kjent minimal.

Tariffoppgjøret videreførte at dagens praktisering i bruk av delte dagsverk ikke skal endres. Bruken av og kompensasjon av delte dagsverk henger sammen og er svært viktig for våre medlemmer foran anbudskonkurransen i persontrafikken. Fritiden skal den enkelte ha «styringsrett» over.

Avblås hele anbudet!

Så kom meldingen om at anbudskonkurransen igjen er blitt utsatt. En utsettelse som på ingen måte bekymrer oss. Både pakke sør og nord er utsatt med minst et halvt år og er nå planlagt med trafikkstart henholdsvis i desember 2019 og juni 2020.

Jernbanedirektoratet skylder på at de har mottatt så mange gode tilbud og må derfor bruke ekstratid. Vi tror nok hva vi vil. Å tvinge gjennom et anbudssystem har ikke til hensikt å ivareta norsk jernbane og passasjerene, men å privatisere og overføre statlig kapital og ansvar til private og utenlandske konserner. Da må en bruke tid på for å sikre at det ikke går fullstendig galt. Erfaringa med anbudsgalskapen i forbindelse med ambulanseflyvningen i Finnmark og Troms viser at ideologien om konkurranse er viktigere enn å redde liv.

Vi har sagt det før og sier det igjen, det er ingen skam og snu. Avblås hele eksperimentet med anbud på jernbanen.