Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Hector Rail og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.4.2018 med kr 1 220,- pr mnd.
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivledere økes fra 1.4.2018 med kr 1 433,- pr mnd.
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under grunnopplæring økes fra 1.4.2018 med kr 798,- pr mnd.
  • Hector Rail skal følge «Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge» Innarbeides i overenskomsten.
  • Tidskompensasjon for tjenestegjøring på støyende diesellokomotiv.
  • Det gis 15 minutters tidskompensasjon pr klokketime ved tjenestegjøring på diesellokomotiv T 66 (på norsk tilsvarende CD 66) som ikke oppfyller den norske støyforskriften. Tidskompensasjonen bortfaller dersom arbeidsgiver finner løsninger som ivaretar arbeidsmiljøet og støyforskriften.
  • Arbeidsgiver er ansvarlig for innkalling til, og dekker kostnader ved helsegodkjenning i forbindelse med sertifisering og førerbevis. Innarbeides i overenskomsten.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Hector om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.06.07 - NLF - Oppslag nr. 20-2018 - Løsning i Hector Rail 2018.pdf