Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.4.2018 med kr 1 208,- pr mnd.
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivledere økes fra 1.4.2018 med kr 1 426,- pr mnd.
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under grunnopplæring økes fra 1.4.2018 med kr 878,- pr mnd.
 • Ny pensjonsordning gjeldene fra 1.1 2019 innarbeides i overenskomsten.
 • Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste økes til maks 10G og utvides til 65 år.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling
 • Ved utdanning av lokomotivførere i CargoNet skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet
 • Kompensasjonen for instruktør og kjørelærer settes til 3 x lokomotivførers timelønn per dag
 • Omlegging av arbeidsplan på kort varsel skal ikke benyttes på endinger med under 14 dagers varsling i de to eksemplene nevnt under:
  • Endringer i delte dagsverk hvor starttiden er senere enn opprinnelig starttid, eller sluttiden er tidligere enn opprinnelig sluttid. Timer som er merarbeid godtgjøres på ordinær måte
  • Endringer i doble dagsverk hvor starttiden er senere enn opprinnelig starttid, eller sluttiden er tidligere enn opprinnelig sluttid. Timer som er merarbeid godtgjøres på ordinær måte.
 • Antall netter kan økes til inntil 4 netter på rad i fast turnus, som en prøveordning for rutetermin R19. Ordningen evalueres innen utløpet av august 2019. Denne evalueringen avgjør etter enighet mellom partene om prosjektet videreføres inn i R20. Det forutsettes at dette er nattjenester som kombineres slik at døgnet «snus med klokka», og at det sikres tilfredsstillende hvile mellom dagsverkene samt at det er dagsverk som sikrer rytmen i turnus.  Etter slike kombinasjoner skal det garanteres en friperiode på minimum 54 timer. 4 netter på rad kan ikke tas i bruk før ordningen er konkretisert i henhold til følgende mandat for et partssammensatt utvalg:
 • Prosjektet skal gjennomgå dagens disponering av medarbeidere med sikte på å øke produktiviteten og fleksibiliteten bedre enn i dag.
 • Gruppen skal spesifikt konkretisere prøveordningen med antall netter på rad
 • Arbeidet skal sluttføres i tilknytning til dagsverksbygning og turnusoppsett for R19

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i CargoNet om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.06.11 - NLF - Oppslag nr. 21-2018 - Løsning i CargoNet 2018.pdf