Status i lønnsoppgjøret 2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB og CargoNet (område 7 i Spekter)

Forhandlingene mellom NLF og både NSB og CargoNet er avsluttet og førte til enighet, se oppslag nummer 17 og 21. Oppgjøret skal ut til uravstemning, men det vil ikke bli gjort før hele området er lukket, men det er brudd i oppgjøret mellom Norsk Jernbaneforbund og NSB som går til mekling. En slik mekling blir ikke før i slutten av august. Først etter det vil oppgjøret mellom NLF og NSB og CargoNet bli sendt ut til uravstemning.

 

Green Cargo Togdrift (område 9 i Spekter)

I Green Cargo er det så langt ikke vært mulig å bli enige. Selskapet krever at de ansatte skal betale for selskapets dårlige resultat og for manglende rammebetingelser for gods på bane. Blant annet kreves det nedgang i inntekt på opptil 100 000 i året. Forhandlingene går derfor til fase 3 (løftes opp til hovedorganisasjonene LO Stat og Spekter) som vil bli avholdt 21. juni. Hvis disse forhandlingene ikke fører frem, går oppgjøret til mekling og eventuelt streik. 

 

Flytoget, Hector Rail og Baneservice (område 9 i Spekter)

Forhandlingene mellom NLF og Baneservice, Flytoget og Hector Rail er avsluttet og førte til enighet, se oppslag nummer 15, 18 og 20. Oppgjøret skal ut til uravstemning, men det vil ikke bli gjort før hele området er lukket, blant annet oppgjøret i Green Cargo.

 

Bane NOR (uten område i Spekter)

Forhandlingene mellom NLF og Bane NOR er avsluttet og førte til enighet, se oppslag nummer 16. Oppgjøret er godkjent gjennom uravstemning.

 

LKAB Malmtrafikk AS (NHO)

Oppgjøret er gjennomført som en del av et samordna oppgjør mellom LO og NHO og lokale forhandlinger mellom LKAB Malmtrafikk og Lokomotivpersonalets forening Narvik.

 

Taraldsvik Maskin

Forhandlingene mellom NLF og Taraldsvik Maskin er avslutta og førte til enighet, se oppslag nummer 13.

 

Staten (Jernbanedirektoratet og Statens Jernbanetilsyn)

Oppgjøret i Staten som omfatter Jernbanedirektoratet og Statens Jernbanetilsyn er avsluttet i mekling og godkjent i uravstemning. Det er avsatt en pott på 0,9 % som skal forhandles om innen 1. oktober 2018.

 

Nye overenskomster

Infranord Norge AS (Spekter)

Forhandlinger om overenskomst mellom Infranord Norge og NLF har startet opp.

 

Grenland Rail

Det er gjennom flere møter reist krav om overenskomst mellom Grenland Rail og NLF.

 

2018.06.19 - NLF - Oppslag nr. 22-2018 - Status lønnsoppgjøret 2018.pdf