Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom Green Cargo Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet lønnsoppgjøret 2018 mellom Green Cargo Togdrift og NLF med virkning fra 1. september. For å sikre et forsvarlig lønnsnivå for lokomotivførere i Green Cargo Togdrift og for å unngå mekling og eventuelt en streik var det nødvendig, for å få til enighet, å sette virkningen av oppgjøret fra 1. september. Forbundets forhandlingsutvalg vurderte at det var lite ønskelig med en streik i virksomheten i dagens situasjon, samtidig som det var nødvendig å sikre lønnsutviklingen for lokomotivførere i Green Cargo Togdrift.

Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.9.2018 med kr 1 220,- pr mnd.
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes fra 1.9.2018 med kr 886,- pr mnd.
  • Partene er enige om å forlenge intensjonsavtale datert 9. september 2016 vedrørende krav til kompetanse for lokomotivførere som framfører tog i norske bedrifter under Green Cargos sikkerhetssertifikat for kommende tariffperiode. Disse kravene oppfyller de kravene som ligger i «Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge»
  • Det utarbeides en særavtale om tid til uttak, innsett og ordrekontroll
  • Arbeidsgiver skal ikke sette opp kompensasjonsdager uten at det gjennomføres en dialog med den enkelte arbeidstaker. Dersom det finnes sosiale grunner for det skal en styre kompensasjonsdagene til det beste for arbeidstaker.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Green Cargo Togdrift om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.06.22 - NLF - Oppslag nr. 23-2018 - Løsning i Green Cargo 2018.pdf