Etterbetaling lønnsoppgjøret NSB

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Forbundet har fått en del spørsmål fra medlemmer angående etterbetaling av oppholdstillegg i forbindelse med lønnsoppgjøret i NSB.

I protokoll mellom LO-Stat og Spekter er det enighet om at: «Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.»

Det betyr i praksis at man ikke kan påregne å få etterbetalt variable tillegg som er opparbeidet før forhandlingsresultatet og ny overenskomst er godkjent i uravstemning. I NSB ble ny overenskomst godkjent i uravstemning den 18/9 i år. På grunn av etterslepet på utbetaling av variable tillegg ga dette derfor i praksis etterbetaling av oppholdstillegget fra 1/8. De fleste andre tilleggene har allikevel blitt etterbetalt fra 1/4.

Skulle det være ytterligere spørsmål til etterbetaling i forbindelse med lønnsoppgjøret, kan forening eller forbund kontaktes.

2018.11.15 - NLF - Oppslag nr. 27-2018 - Etterbetaling lønnsoppgjør NSB.pdf