Kristelig Folkeparti og jernbanens framtid

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Under høsten har det vært strid i Kristelig Folkeparti (KrF) om hva slags regjering vi skal ha. KrF besluttet at de fortsatt vil ha en blå regjering, og at KrF gjerne vil bli en del av den sittende regjeringa. Vi skal ikke blande oss inn i disse regjeringsforhandlingene. Det eneste måtte være hva det kan bety for jernbanen.

Kristelig Folkeparti har en nøkkelrolle om norsk jernbane fortsatt skal styres fra Norge eller skal overlate suvereniteten over norsk jernbane til EU. Det dreier seg sjølsagt om EUs jernbanepakke 4. Et mindretall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne er mot å innføre Jernbanepakke 4 i Norge, og et mindretall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er for å innføre Jernbanepakke 4. Det betyr at KrF med sine åtte stortingsrepresentanter avgjør hva Stortinget skal bestemme seg for. Så langt har Krf ikke tatt stilling. Saken skal behandles i Storingen en gang over nyttår.

NLF (og NJF) har stått på for å få sentrale KrF-politikere i tale, uten å lykkes. Samtidig vil LO sentralt vil ta saken opp med partiet. KrF har så langt vært positive til anbudskonkurransen på jernbanen, men det er ikke om en skal ha konkurranse eller ikke dette dreier seg om, men om det er norske myndigheter som skal avgjøre om det skal være konkurranse eller ikke. Og om det er norske myndigheter som skal legge premissene for sikkerheten på norsk jernbane. Så langt har KrF lagt vekt på at norsk suverenitet skal sikres. Eksempler på det er partiets standpunkt i ACER-saken og Finanstilsynssaken.

Vi forventer at KrF legger vekt på de samme prinsippene i spørsmålet om jernbanepakke 4. Vi ber derfor at alle i KrF fra lokallag, ordførere og stortingsrepresentanter om ta denne saken opp før de kommende regjeringsforhandlingene.

Overenskomst i Grenland Rail
Endelig ble det enighet mellom Grenland Rail og NLF om en overenskomst for lokomotivførerne i selskapet. Fra av være et lite selskap som tok oppdrag mer fra dag til dag og baserte seg ved å kjøre små skiftetraktorer, har Grenland Rail vokst til et selskap med et førtitalls ansatte med faste oppdrag. I tillegg til kjøring for Bane NOR er Grenland Rail en aktør en må regne med når det gjelder kjøring av tømmer, flis og kalk, men også som en transportør for Forsvaret.

For NLF og våre medlemmer er det vært avgjørende å etablere et partsforhold med bedriften og at ansettelsesforholdet er regulert gjennom en tariffavtale. Kjøre- og hviletid, tariffestet ferie, pensjon, AFP, nasjonal standard for lokomotivførerutdannelsen, stillingsansiennitet og 100 prosent stillinger er på plass. Grenland Rail er nå en del av det ordna arbeidslivet. Overenskomsten vil være et godt utgangspunkt for et fortsatt godt samarbeid med ledelsen i Grenland Rail.

Forbundsledelsen ønsker med dette alle medlemmene en riktig god jul!