NSB skifter navn til Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund ønsker Norges Statsbaner lykke til med ny merkevare og nye mål for framtida med å binde kollektivreiser sammen til en større helhet. Samtidig som de fortsatt har et ansvar for gods på bane.

Vi i Norsk Lokomotivmannsforbund har vært stolte av NSB-navnet i mer enn 125 år. Det er vemodig at navnet blir borte. Men i tider hvor regjeringen har ribbet statsbanene for verdier og ressurser, plukket jernbanen fra hverandre i småbiter, og vil gi fra seg sikkerhetsansvar til EU, er vi nødt til å velge våre kamper. Det er mange kamper som skal kjempes for jernbanen og vi valgte at NSB-navnet ikke ble en av dem.

Det viktige for oss er at Vy eies av staten og har et klart definert samfunnsoppdrag. At det fortsatt skal være et ledende og statlig togselskap innen både person- og godstransport, som skal utvikle jernbanen for framtida og hvor et overskudd går til statskassa.

I en sammenheng hvor regjeringen har vingeklippet NSB har vi forståelse for at selskapet velger å bytte navn. Det vil gjøre det lettere å slippe å få skylda for problemer de ikke har ansvar for, og klargjøre for folk hvilke oppgaver de ikke lenger skal drive med. Etter regjeringens togran er det nødvendig at selskapet får starte på ny frisk og får utvikle nye forretningsområder til erstatning for de som ble borte, gjenvinner krefter og overlever til norsk jernbane igjen kommer tilbake på rett spor.

Ideelt sett ville det vært bedre å bruke pengene et navnebytte koster til å hjelpe den blødende godstrafikken over kneika fram til vi får en regjering som evner å ta grep også for gods på bane. Men dagens jernbane og konkurranseregler er ikke skrudd sammen på en slik måte at Vy har lov til å gjøre det. I en demontert jernbane ligger godstogenes skjebne i regjeringens hender.

Norsk Lokomotivmannsforbund kjemper for de viktigste oppgavene norsk jernbane står ovenfor:

  • Utvikling og bygging av en jernbane som drives i samspill
  • Satsing på både person- og godstrafikk
  • Umiddelbare tiltak for å sikre at det fortsatt transporteres gods på jernbane
  • At norske folkevalgte skal bestemme over norsk jernbane også i framtida
  • Gode lønns-, arbeids-, og pensjonsvilkår for jernbanearbeidere

Norsk Lokomotivmannsforbund ønsker Vy lykke til som et ledende norsk togselskap.