Samarbeid mellom ASLEF og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF og ASLEF, det britiske lokomotivførerforbundet, signerte 22. mars en avtale om et faglig samarbeid om forhold i Go-Ahead group. Avtalen lyder som følgende:

Samarbeidsavtale ASLEF – NLF vedrørende forhold i Go-Ahead

Hensikt:

Å koordinere og styrke ASLEFs og NLFs arbeid for å forsvare og forbedre medlemmenes faglige interesser i virksomheter tilsluttet Go-Ahead group.

Informasjon:

ASLEF og NLF vil holde hverandre informert om forhold innenfor Go-Ahead group som har betydning for de faglige organisasjonene, herunder endringer i selskapets struktur og eierforhold, vesentlige endringer i selskapets operasjoner, bemanningsforhold, resultat av tarifforhandlinger i selskapet og tekniske endringer av generell interesse.

Gjensidig støtte:

ASLEF og NLF vil gjensidig støtte hverandres faglige kamp, politisk og praktisk, ved å utnytte alle tilgjengelige muligheter innenfor de rammeverkene organisasjonene må forholde seg til.

NLF oppfatter at det er en styrke at de faglige organisasjonene samarbeider på tvers av landegrensene. Samarbeidet vil konkret gå ut på å utveksle erfaringer ved forhandlinger og om den faglige situasjonen i Go-Ahead group.  

2019.03.25 - NLF - Oppslag nr. 04-2019 - Samarbeid mellom ASLEF og NLF.pdf