Lønnsoppgjøret 2019

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 2. april. Resultatet er på nivå med LO-NHO-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 406,25 pr. måned og et lavlønnstillegg for arbeidstakere med en årslønn på 430 221, – kr eller lavere på kroner 325,- pr. måned.

Protokolltilførsel fra LO Stat vedrørende personalbilletten:

LO Stat forutsetter at arbeidsgiver sørger for at de ansatte ikke blir økonomisk skadelidende som følge av de nye skattereglene for fribilletter i transportselskapene.

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet:

NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området med:

  • NSB
  • CargoNet
  • Flytoget
  • Green Cargo
  • Hector Rail
  • Baneservice
  • Bane NOR

Det føres i tillegg forhandlinger om opprettelse av overenskomst i:

  • Infranord Norge
  • Go-Ahead Nordic

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene:

NSB, CargoNet, Flytoget, Green Cargo, Hector Rail, Baneservice og Bane NOR: 10. mai kl 15.00

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene.

2019.04.02 - NLF - Oppslag nr. 05-2019 - Resultat A-del LO Stat-Spekter 2019.pdf