Fra NSB til Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

At Statsbanene blir til Vy-gruppa er ikke bare en navneendring. Det er en stadfesting av en endring fra en offentlig jernbane med et samfunnsansvar for transport av både passasjerer og gods til en privatisert og markedsorientert jernbane hvor samfunnsinteresser er underordnet profitt og overføring av samfunnseie til private og utenlandske storkonsern.

En jernbane hvor en så en helhet mellom spor og signaler og det å kjøre tog, og helhet mellom å transportere passasjerer og gods. En jernbane som bandt landet sammen med en helhetlig transportpolitikk. Det var det som var NSB. Et slikt NSB har staten sjøl tatt livet av med sin politikk. Et slikt NSB er erstattet med det som NSB-ledelsen har valgt å kalle Vy-gruppa og som i verste fall ikke vil drive med annen togkjøring enn Flåmsbana.

Jernbanepolitikken som føres gjør at staten ikke har et togselskap mer, men et Vy som kan drive med litt av hvert innen transport og reiseliv. Men å eie tog og bruke penger på jernbane og godstransport får Vy-gruppa ikke lov til. En skal ikke ha spesielt god fantasi for å forstå at avlivinga av NSB er for å forberede ytterligere privatisering.

Det er de ansatte som har sloss for NSB. Det har ikke eieren av NSB, de vil helst bli kvitt alt statlig med samfunnsansvar. Ledelsen i NSB har vært mest opptatt av å overleve uten å ta samfunnsansvar. I en slik virkelighet vil NLF og våre medlemmer fortsatt sloss for et statlig eid, effektivt og moderne jernbaneselskap som har ansvar for både passasjerer og gods på norske spor. Det er det vi ønsker NSB eller Vy lykke til med. Om det da heter Statsbanene eller Vy-gruppa er underordnet. Målet må være en samling i en helhetlig og integrert jernbane i framtida og da er jo NSB-navnet ledig.

Entreprenører og lokomotivførere

Med endringene på jernbanen har vi fått flere private og statlige entreprenører. Dette er bedrifter og ikke minst fagfolk som gjør en viktig og nødvendig innsats for norsk jernbane. Norsk Lokomotivmannsforbund legger vekt på å organisere og ivareta lokomotivførerne i disse selskapene. I tillegg til det statlige Bane NOR er det inngått overenskomster for førerne i selskaper som Taraldsvik Maskin og Baneservice og vi er i sluttfasen i Infranord Norge.

Lokomotivførerne i selskaper som Norsk Jernbanedrift, NRC Rail og Veidekke (og noen mindre selskaper) er og en viktig del av arbeidet for etableringen et eget lokomotivførerutvalg for lokomotivførerne i entreprenør- og infrastrukturselskapene. Igjen minner vi om at det er samhold som gir oss styrke.