Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Hector Rail og NLF i tariffoppgjøret 2019 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.345, – pr. måned.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 875, – pr. måned.
  • Tillegget for instruktør, punkt 5.6, økes og gjøres om til tre ganger timelønn pr. tjeneste.
  • Tillegget for kjørelærer, punkt 5.7, økes og gjøres om til tre ganger timelønn pr. tjeneste.

2019.05.09 - Oppslag nr 09-2019 - NLF - Enighet i lønnsoppgjøret i Hector Rail.pdf