Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom Green Cargo og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Green Cargo og NLF i tariffoppgjøret 2019. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.400, – pr. måned med virkning fra 1. september 2019.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.017, – pr. måned med virkning fra 1. september 2019.
  • Kjørelærertillegget økes til kr 750,- pr. dag med virkning fra 1. september 2019.
  • Partene er enige om at det i forbindelse med nyrekruttering av førere skal tas hensyn til pkt. 18 i overenskomsten vedrørende bemanning av tog i grenseoverskridende trafikk.

Partene forplikter seg til å starte et samarbeid med hensikt og konkretisere tiltak som skal øke produktiviteten i Green Cargo Togdrift AS.

2019.05.09 - NLF - Oppslag nr. 10-2019 - Enighet i lønnsoppgjøret i Green Cargo.pdf