Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2019 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.360, – pr. måned.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 980, – pr. måned.
  • Lokomotivledere gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.605, – pr. måned.
  • Øvrige medlemmer i NLF gis et prosentvis likt generelt tillegg.

Protokolltilførsel fra NLF med følgende innhold:
NLF forutsetter at CargoNet sørger for at de ansatte ikke blir skadelidende som følger av nye skatteregler for personalbilletten.

2019.05.09 - NLF - Oppslag nr. 11-2019 - Enighet i lønnsoppgjøret i CargoNet.pdf