Enighet i lønnsoppgjøret 2019 mellom Bane NOR og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Bane NOR og NLF i tariffoppgjøret 2019 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et lønnstillegg (tilsammen på grunnlønn og i henhold til særavtale) på mellom kr. 1500,- pr. mnd. og kr. 1583,- pr. mnd.
  • Øvrige medlemmer i NLF gis et generelt tillegg på 3,2% pluss eventuelle individuelle lønnstillegg.
  • Tillegg for instruktør og veileder (i praksis kjørelærer) økes fra 300 til 400 pr. dag.
  • Vedrørende pensjonsgrunnlag gjøres følgende endring: Ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon 01.01.20 vil alle faste variable tillegg inngå i pensjonsgrunnlaget for ansatte i Bane NOR med ny offentlig tjenestepensjon. Det på samme måte som variable tillegg i Bane NORs innskuddspensjonsordning gjør.
  • Det er gjort mindre justeringer og endring av tekst i overenskomsten og i særavtaler.

Protokolltilførsel fra NLF med følgende innhold:
NLF forutsetter at Bane NOR sørger for at de ansatte ikke blir skadelidende som følge av nye skatteregler for personalbilletten.

For å få detaljerte opplysninger kan medlemmene ta kontakt med forbundet.

2019.05.15 - NLF - Oppslag nr. 12-2019 - Enighet i lønnsoppgjøret i Bane NOR.pdf