Representantskapsmøte 2019

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund gjennomførte sitt Representantskapsmøte 1. -2. juni 2019.

Forbundet har valgt nytt forbundsstyre for perioden 2019-2023.

Nytt forbundsstyret består av:

 • Leder: Rolf Juul Ringdal
 • Nestleder: Eirik Larsson
 • Forbundssekretær: Grethe T. Thorsen
 • Vernekoordinator: Steinar Nordermoen
 • Medlem: Line Steinseth
 • Medlem: Fredrik Nilssen
 • Medlem: Håvar Molberg
 • Medlem: Ove Johnny Velle

Varamedlemmer:

 • 1. vara: Ottar Kløve
 • 2. vara: Hans Marius Walhovd
 • 3. vara: Erik Melle
 • 4. vara: Jan Gundersen
 • 5. vara: Halvor Persen Gundersen

Representantskapsmøtet vedtok følgende uttalelser:

Råderett over egen jernbane

Ja til miljøvennlig godstransport på jernbane