Politisk streik!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Torsdag 10. oktober stopper togtrafikken i to timer. Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har vedtatt politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Dagens regjering vil flytte makta til EU som vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk for all framtid.

Vi merker oss at samferdselsminister Dale oppsummerer anbudskonkurransen som vellykket fire måneder før et eneste tog har forlatt stasjonen i den første anbudspakka. Andre vil nok ha et mer saklig behov for en evaluering av de kommende anbudene og må da ha råderett til å kunne gjøre endringer. Det blir meningsløst hvis norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre hvordan norsk jernbane skal organiseres for framtida.

EUs fjerde jernbanepakke flytter myndighet til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU. Samtidig vet vi at EUs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift i et fritt marked. Tilbudet til passasjerene, sikkerheten og ikke minst de ansattes rettigheter kommer i annen rekke. EUs fjerde jernbanepakke gjør så en mister nasjonal kontroll og krav til kompetansen til jernbaneansatte.

Målet til EU og den sittende regjeringa er avdemokratisere jernbanen og åpne hele det europeiske jernbanenettet for fri konkurranse. Noe som igjen vil svekke en politisk styring av en så viktig infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre.

Vi ønsker en moderne jernbane med demokratisk styring, hvor det ligger til rette for en økt trafikk av passasjerer og gods, både nasjonalt og ikke minst på tvers av landegrensene. Det vil stå i fokus når jernbaneansatte, fagbevegelsen og det breie lag av folket sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og ja til toget som framtidas transportmiddel.

Vi krever råderett over egen jernbane og at framtidas generasjoner sjøl skal bestemme over jernbanen vår.

Hva skjer med Norsk Jernbanedrift?

Norsk Jernbanedrift er en av flere private entreprenører på norsk jernbane. Bedriften er et resultat av den første privatiseringskampanjen på begynnelsen av 2000-tallet. Den har utviklet seg til å bli en god og trygg arbeidsplass for de ansatte og NLF organiserer lokomotivførerne i virksomheten.

I sommer kom nyheten om at det statlig eide Baneservice kjøper opp det private Norsk Jernbanedrift. Begrunnelsen er at et sammenslått og statlig eid selskap vil bli en sterkere og bedre leverandør, med økt konkurransekraft i kampen om nye prosjekter.  NLF har medlemmer i begge selskaper.

NLF forventer at lønns- og arbeidsvilkår i begge selskapene blir ivaretatt og at tillitsvalgte blir involvert utover bare å få informasjon. Spesielt vil vi legge vekt på at de ansattes rettigheter blir videreført ved en virksomhetsoverdragelse og innarbeidet i tariffavtalene. Norsk Lokomotivmannsforbund vil bruke de nødvendige faglige og juridiske ressurser for at et oppkjøp og en eventuell fusjon ikke skal slå dårlig ut for våre medlemmer.