Politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har vedtatt politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Torsdag 10. oktober stopper vi togene mellom klokka 12.00 og 14.00.

Det kommer mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av den politiske streiken. Medlemmer som tjenestegjør i Sverige i nevnte tidsrom for Vy, CargoNet, Green Cargo, Hector Rail og LKAB Malmtrafikk, vil ikke bli omfattet av streiken.

Det vil bli arrangementer i flere byer, blant annet utenfor Stortinget i Oslo. Informasjon kommer etter hvert.

Hvorfor politisk streik EUs fjerde jernbanepakke?

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane
  • EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk. En evaluering av de kommende anbudene blir meningsløs da norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen
  • EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte

Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene.

Vi forventer å bli hørt av en regjering og et storting som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane. Torsdag 31. oktober vil vi om nødvendig trappe opp ved å stoppe togene mellom klokka 14.00 og 16.00.

Vi krever råderett over egen jernbane

2019.09.10 - NLF - Oppslag nr. 17-2019 - Politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke.pdf