Gjennomføring av politisk streik 10. oktober

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forbindelse med regjeringas forslag om å innføre av EUs fjerde jernbanepakke blir det som kjent avholdt politiske streik torsdag 10. oktober 2019 i tidsrommet kl. 12.00 – 14.00. Streiken er i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund.

Alle tog blir i utgangspunktet stoppet før kl. 12.00 og blir stående til kl. 14.00. Toglederne er også tatt ut i streik og det betyr at alle tog i Norge blir stående på fastsatte stasjoner under hele streiken. Etter samråd med NLF er det enighet om følgende:

  • Enkelte tog vil kjøres fram til fastsatte stasjoner også noen minutter etter kl. 12.00. Togselskapene vil gi informasjon om detaljer i dette.
  • Enkelte godstog får tidligere avgang enn oppsatt ruteplan. Dette for å få minst mulig konsekvenser for godskundene.
  • Informasjon om endringer av tjenesten til lokomotivførere og annet operativt personale blir gitt av arbeidsgiver i hvert enkelt selskap.
  • Lokomotivførere som tjenestegjør i tog og på lokomotiv/togsett skal ha tilsyn under streiken. Personale som må ha tilsyn under streiken eller annen vakttjeneste, kan ikke forlate arbeidsplassen. Det vil derfor ikke bli foretatt trekk i lønn.
  • Medlemmer som tjenestegjør i Sverige i nevnte tidsrom for Vy, CargoNet, Hector Rail, Green Cargo og LKAB Malmtrafikk, vil ikke bli omfattet av streiken.

For spørsmål ta kontakt med egen forening, klubb, stedstillitvalgt eller oss i forbundet.

Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke må ha tilsyn til å delta i de markeringene som vil bli avholdt rundt i landet.

Vi krever råderett over egen jernbane

2019.10.07 - NLF - Oppslag nr. 21-2019 - Gjennomføring av politisk streik 10. oktober.pdf