Full stans i kollektivtrafikken 10. oktober – Regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Pressemelding 7. oktober 2019.

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Derfor går vi til politisk streik over hele landet 10. oktober mellom klokka 12.00 og 14.00. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken. Tog, busser, trikk og t-bane vil stoppe, og det holdes demonstrasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt mindre markeringer over store deler av landet.

EUs fjerde jernbanepakke.

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

 • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.
 • EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.
 • EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Avdemokratiserer jernbanen.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

– Regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig, men vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Og, norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker Rolf Ringdal.

Demonstrasjoner og markeringer.

Oslo:

 • 12.00: Markering foran Østbanehallen med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund og Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
 • 12.25: Demonstrasjonstog opp Karl Johans gate til Stortinget.
 • 13.00: Markering foran Stortinget med Ap-leder Jonas Gahr Støre, LO-leder Hans Christan Gabrielsen, SV-leder Audun Solbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Høyres Helge Orten, Sps Per Olaf Lundteigen, lokfører Janne Håkonsen, tillitsvalgt i Sporveien Linda Amundsen og AUF-leder Ina Libak.

Trondheim:

 • Markering på Trondheim stasjon 12.30 til 13.30 med appeller:
  – Kjell Johansen i Norsk Lokomotivmannsforbund, Viktor Vivang i Norsk Jernbaneforbund, Aps Roar Aas, Rødts Ragna Vorskinnslien, Sps Øyvind Bentås, SVs Rakel Skårslette og KrFs Karin Bjørkhaug.

Bergen:

 • 12:00: Demonstrasjonstog fra Jernbanestasjonen.
 • 12.45 til 13.30: Markering på Torgalmenningen

Stavanger:

 • 12.00 til 14.00: Markering på Stavanger stasjon.

Resten av landet:

Det blir mindre markeringer og løpeseddelaksjoner i store deler av landet. Blant annet i:

 • Østfold
 • Hamar
 • Kristiansand
 • Arendal
 • Bryne
 • Fauske
 • Bodø
 • Mosjøen
 • Mo i Rana
 • Grong
 • Steinkjer
 • Levanger
 • Stjørdal
 • Oppdal
 • Røros

Kontaktpersoner:

Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund