Overenskomst mellom Go-Ahead Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mandag 28. oktober ble det opprettet overenskomst mellom Go-Ahead Norge AS og NLF fra 15. desember 2019.

Det ble inngått en avtale om overenskomstforhold i Go-Ahead Norge AS mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Go-Ahead Norge AS på den ene siden og LO Stat, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund på den andre siden.

Avtalen inneholder:

  • Overenskomsten (B-delen) mellom Vy Gruppen (NSB) og NLF gjøres gjeldende fra 15. desember 2019 som overenskomsten mellom NLF og Go-Ahead Norge AS.
  • Protokollene mellom NSB/Vy og NLF fra hovedoppgjøret 2018 og mellomoppgjøret 2019 videreføres
  • Vedlegg til protokollene mellom NSB og NLF fra hovedoppgjøret 2018 videreføres
  • Overenskomstens A-del mellom Spekter og LO Stat gjøres gjeldende
  • Hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat gjøres gjeldende
  • Det skal gjennomføres forhandlinger om særavtaler. Alle særavtaler mellom NSB/Vy legges til grunn. Hvis det ikke oppnås enighet videreføres gjeldende særavtaler. Også inngåtte protokoller mellom Go-Ahead Norge AS og NLF legges til grunn i disse forhandlingene.
  • Pensjon vil være tariffestet og være en del av overenskomsten mellom Go-Ahead Norge AS og NLF. Pensjonsrettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Vy er ivaretatt i avtalen
  • Partene er enige om å forberede hovedoppgjøret 2020 om overenskomsten og særavtaler mellom Go-Ahead Norge AS og NLF

NLF beklager at Go-Ahead Norge AS ikke var villig til å føre reelle forhandlinger om en ny overenskomst før oppstarten. Med den inngåtte avtalen er likevel alle verdier i dagens overenskomst, protokoller og særavtaler ivaretatt.

Forbundet vil komme med mer informasjon og vil delta på medlemsmøter for å informere.

Spørsmål kan stilles til:

Rolf Ringdal, telefon 91 67 99 98

Grethe Thorsen, telefon 90 67 61 82

2019.10.29 - NLF - Oppslag nr. 24-2019 - Overenskomst mellom Go-Ahead Norge og NLF.pdf