FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det har vært store utfordringer i Vy region Øst for å få svar på feriesøknader. Det har vært en situasjon som har vært utfordrende for våre medlemmer.

NLF har tatt dette opp med Vy sentralt og vi har blitt enige om følgende:
Praktisering gjeldende fra 1.11.2019

Personalet:
Personalet sender søknader om enkeltstående feriedager fortløpende i jobbportalen.
Andre ønsker sendes til følgende e-post adresser: lok@vy.no

  • Det er ønskelig at ferie søkes senest 8 uker før den skal avvikles, men fristen på minst 3 uker iht overenskomst er likevel gjeldende
  • Dersom man ikke har søkt ferie innen fristene som er oppgitt i gjeldende avtaler, vil enkeltstående feriedager bli plassert

Fristen for søknader 2. halvår er 01.06, og frist for 1. halvår vil bli praktisert likt for alle, dvs 01.12.

  • Søknader blir behandlet fortløpende etter «først til mølla» prinsippet.
    • Søknader svares ut senest innen 15 dager, til den enkelte.
  • For søknader som er søkt minst 8 uker før avvikling, vises status på søknaden i jobbportalen og den legges inn i månedskart ved varsling.
    • Søknader som er avslått besvares med tilbakemelding og oversikt over de alternativer om hvor det er mulig å plassere feriedagene og ny frist for søking. Ferielovens bestemmelser om styringsrett gjelder. 
  • Søknader om «lang ferie» vurderes fortløpende av personellplan i forhold til volum på slike søknader.
  • Feriedager som ikke er søkt innen frist plasseres der det er rom for det i halvårsplan.

Får man ikke svar innen 15 dager, purrer medarbeider til personellplan på epost til hhv:

lok@vy.no med kopi til NLF v/ steinseth@lokmann.no

2019.11.01 - NLF - Oppslag nr. 25-2019 - Svar på feriesøknader i Vy region øst.pdf