Overenskomst i Go-Ahead

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Søndag 15. desember tar Go-Ahead over trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. NLF har vært tindrende klar på at en forutsetning for et godt samarbeid med Go-Ahead er overenskomst og tariffavtaler fra første dag. For NLF ville det være uakseptabelt om det første selskapet i konkurransen som følge av jernbanereformen ikke skulle være omfattet av kollektive tariffavtaler. Nå er overenskomst og tariffavtaler på plass.

Go-Ahead hadde ikke tid til å forhandle om ny tekst, derfor ble partene enige om at hele overenskomsten mellom NLF og Vy ble framforhandlet som overenskomsten mellom NLF og Go-Ahead Norge med virkning fra trafikkstarten 15. desember. Det samme blir da også de sentrale avtalene som overenskomstens A-del og hovedavtalen innen Spekter-sektoren.

Protokollene fra oppgjørene i 2018 og 2019 blir videreført i Go-Ahead. Viktig avtaler om 100 prosent stillinger, ingen endring av bruken av delte dagsverk og lokomotivførers oppgaver ved uttak og innsett blir gjeldende i Go-Ahead. Ikke minst videreføres tariffesting av at ved utdanning av lokomotivførere er det den fastsatte nasjonale standarden for utdanning og sertifisering som gjelder.

Alle særavtaler fra Vy videreføres i Go-Ahead. Partene vil gjennom forhandlinger avklare hva som blir gjeldende av særavtaler, men blir en ikke enige så gjelder dagens avtaletekst.

Overenskomsten og tariffavtalene med Go-Ahead styrker avtaleverket for våre medlemmer. Nå gjenstår det å se at bedriften i praksis følger opp sine lovnader om gode arbeidsplasser i selskapet. Vi vil gjøre vårt for at det skjer.


Ute av kontroll

I en tid hvor Vy burde være opptatt av å styrke samholdet i bedriften, virker det som de gjør alt for å oppnå det motsatte. Grunnleggende i et ansettelsesforhold er å få vite når en skal på jobb og når en har fri, når en kan avvikle ferie og ikke minst forholde seg til en arbeidsgiver som har og tar ansvar. Slik er det ikke i Vy.

Vy har etablert uklare ansvarsforhold mellom linjeledelse og staber. Det har ført til at søknader om ferie ikke besvares innen rimelig tid og avtalte frister. Ansatte kommer ikke i kontakt tjenestekontor og andre staber, mens nærmeste leder er fratatt ansvar til å være leder.

Mye har kommet ut av kontroll og den ene handa vet ikke hva den andre gjør. Vi opplever ledere som ensidig kunngjør at gjeldene tariffavtaler om friordninger i høytider ikke skal gjelde, uten at det er innkalt til forhandlinger. Sånn kan vi ikke ha det.

Vi krever at ansatte som står på døgnet rundt for Vy behandles med respekt. Det er betegnede når våre medlemmer kjemper for at Vy skal være det ledende togselskapet, gir arbeidsgiveren skriftlige advarsler og gjør det en kan for å framstå som noe annet enn et togselskap. Mange stiller seg spørsmålet om Vy vil være framtidas nasjonale togselskap.