Enighet om tariffavtale mellom NJD Maskin og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom NJD Maskin og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) om å inngå tariffavtale.

Partene ble etter flere forhandlingsmøter enige om følgende:

  • Partene er enige om å etablere en tariffavtale mellom NJD Maskin AS og NLF
  • Følgende dokumenter utgjør tariffavtalen mellom NJD Maskin AS og NLF:
  • Personalhåndbok i NJD punkt 2.7 (setningen ‘Se nærmere beskrivelse i egen       informasjonsbrosjyre’ slettes), 4.1-4.5, 5.1-5.8, 6.1-6.4, 9.2-9.5
  • Protokoll som regulerer lønnsoppgjøret 2019 datert 23. mai 2019
  • Tariffavtalen gjøres gjeldende fra 1. november 2019 til 31. mars 2020 og ett år om gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to – måneders varsel.

Partene er enige om å praktisere ‘Kapittel VI – Forskjellige bestemmelser’, ‘Kapittel VII – Informasjon, samarbeid og medbestemmelse’, ‘Kapittel IX – Tillitsvalgte, antall og valg’ og ‘Kapittel X – Ledelsens og tillitsvalgtes rettigheter og plikter’ av hovedavtalen mellom LO og Spekter, men presiserer at dette praktiseres kun mellom NJD Maskin AS og NLF.

2019.11.26 - NLF - Oppslag nr. 26-2019 - Enighet om tariffavtale mellom NJD Maskin og NLF.pdf