Vy fortsetter på Bergensbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Vy ble tildelt anbudet i Vest som består av Bergensbanen med lokaltrafikken til Arna og på Vossebanen. Det nye ved denne pakka er at Vy betaler 2,2 milliarder over en periode på elleve år for å sikre seg monopol på strekningen.

Våre medlemmer som nå skal kjøre på Bergensbanen fra desember 2020 vil bli skilt ut i et eget selskap og må gjennom en virksomhetsoverdragelse. De vil ha krav på virksomhetsoverdragelse til det som nå heter Vy Tog AS. Det gjelder alle lokomotivførerne i Bergen, Voss og Ål, og for seks lokomotivførere i Oslo. Også administrativt personale har rett på virksomhetsoverdragelse til Vy Tog AS.

En positiv effekt er at det blir samme selskap som får ansvaret for å drifte både Bergensbanen og Flåmsbana.

NLF vil rett over nyttår drøfte organiseringen og framdriften i det som er pakke vest med Vy. Vi kommer da med mer informasjon.

2019.12.12. - NLF - Oppslag nr. 28-2019 - Vy fortsetter på Bergensbanen .pdf