Vy fortsetter på Bergensbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Endelig fikk Vy en anbudspakke. Bergensbanen med lokaltrafikken til Arna og på Vossebanen inkludert, skal fortsatt trafikkeres av Vy. Det nye ved denne pakka er at Vy betaler 2,2 milliarder over en periode på elleve år for å sikre seg monopol på strekningen. Vi legger ikke skjul på at vi er tilfreds med at det statlige togselskapet fortsatt henger med og at demonteringen av det gamle NSB har stoppet opp for en periode. Det betyr på ingen måte at oppdelingen av persontrafikken stoppes. Den første anbudspakka på Østlandet kan fort bli kroken på døra for det gamle statsbaneselskapet.

Trolig vil våre medlemmer som nå skal kjøre på Bergensbanen fra desember 2020 bli skilt ut i et eget selskap og må gjennom en virksomhetsoverdragelse. Likevel er det en positiv effekt at det blir samme konsern som får ansvaret for å drifte både Bergensbanen og Flåmsbana.

Anbudskonkurransen tjener ikke norsk jernbane. Direktoratets modell tvinger prisen ned eller opp i dette tilfellet på en useriøs og auksjonslignende måte. Samferdselsministeren hevder at en sparer kostnader. Det stemmer ikke. Kostnadene er ikke blitt lavere, det er inntektene som blåses urealistisk opp. Konsekvensen blir en hasardiøs risiko for togselskapene og våre arbeidsplasser. Inntektene baserer seg på et passasjergrunnlag som ikke eksisterer i dag. Regjeringas politikk tvinger fram i nedadgående priskarusell.       

Hvis staten skal spare, må andre betale. Det kan være passasjerene, det kan være dårligere service og vedlikehold av togene. Ikke minst kan det være de ansatte. Innen renhold og vedlikehold er det allerede et press på lønns- og arbeidsvilkår. Sjøl om vi i dag gratulerer Vy med fortsatt drift av Bergensbanen, må vi være forberedt på at systemet skaper press på opparbeidede rettigheter til de som gjør jobbene. For de i Vy som måtte ha slike tanker har vi kun en ting å si. Glem det! 

Fortsatt uklar

Arbeiderpartiets leder Joans Gahr Støre er fortsatt tydelig på at Arbeiderpartiet er uklare i jernbanebanepolitikken. På den årlige Kartellkonferansen utalte Støre at det er ført en feilaktig jernbanepolitikk og at mye kunne vært gjort annerledes. På direkte spørsmål var svaret likevel at han ikke var villig til å endre dagens organisering av jernbanen.

Alt er altså som før, Arbeiderpartiet er fortsatt på tydelige å være uklar. Vår appell til våre venner i Arbeiderpartiet er, få en tydelig politikk som endrer galskapen på jernbanen.