Vy truer med arbeidsretten

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På bakgrunn av at Vy ikke har klart grunnleggende personalplanlegging gjennom hele høsten har både foreningene i Øst og NLF bistått Vy gjennom drøftinger for å løse problemet. Vy har gitt lovnader om å løse problemene, men hver gang vist at de ikke i praksis klarer å organisere planleggingen av hverken ferieavvikling eller ruteendring. Vy har ikke vist noen vilje til å lytte til de ansatte.

Onsdag 18. desember -19 blir forbundet orientert om at Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter hevder at det det foregår ulovlige aksjoner. NLF har svart ut at forbundet ikke kjenner til slike aksjoner, men har likevel bedt om at hvis det forgår aksjoner må disse opphøre. Senere samme dag sender Vy ut en e-post til alle lokomotivførerne i Vy Øst hvor de informerer om at retten til egenmeldinger er inndratt. NLF oppfatter at Vy har brutt fredsplikten ved kollektivt inndra retten til egenmelding ved sykdom for samtlige lokomotivførere i forbindelse det de hevder er en arbeidskonflikt.

NLF er av den oppfatning at Vy farer med direkte usannheter om at det forgår aksjoner og at NLF og våre tillitsvalgte har initiert aksjoner som fører til økt sykefravær. Vi registrerer samtidig at Vy hevder det pågår drøftelser som ikke er i samsvar med sannheten.

NLF beklager at det er vanskelig å samarbeide med en arbeidsgiver som bevisst farer med usannheter, bryter fredsplikten og truer de ansatte med arbeidsretten.

Så langt har det ikke gått noen stevning til arbeidsrett.

Vi vil informere mer når vi har mer å informere om.

Forbundsledelsen ønsker alle medlemmene en riktig god jul og godt nytt år!