Manglende tillit i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF viser til informasjon før nyttår hvor det ble beskrevet:

På bakgrunn av at Vy ikke har klart grunnleggende personalplanlegging gjennom hele høsten har både foreningene i Øst og NLF bistått Vy gjennom drøftinger for å løse problemet. Vy har gitt lovnader om å løse problemene, men hver gang vist at de ikke i praksis klarer å organisere planleggingen av hverken ferieavvikling eller ruteendring. Vy har ikke vist noen vilje til å lytte til de ansatte. Videre het det i informasjonen: NLF beklager at det er vanskelig å samarbeide med en arbeidsgiver som bevisst farer med usannheter, bryter fredsplikten og truer de ansatte med arbeidsretten.

Etter hva NLF kjenner til vurderer Spekter/Vy fortsatt å stevne en hel yrkesgruppe for arbeidsretten framfor å løse saker i et samarbeid.

NLF har sendt følgende krav i henhold til hovedavtalen til LO Stat:

Krav om at representant for ledelsen i Vy skal fratre

NLF viser til hovedavtalens §53 og krever at Øyvind Leet, direktør for Vy-gruppen Tog Øst må fratre som representant for Vy-gruppen overfor de tillitsvalgte.

Dette begrunnes ved:

  • Brudd på fredsplikten (HA §12) ved å initiere ulovlig arbeidskamp ved å kollektivt inndra retten til egenmelding for en hel yrkesgruppe ved å vise til at det pågår en ulovlig arbeidskamp
  • Brudd på bestemmelsene om organisering og gjennomføring ved informasjon, samarbeid og medbestemmelse (HA §29)
  • Brudd på bestemmelsene om drøftelser om virksomhetens ordinære drift (HA §30)
  • Brudd på bestemmelsene om drøftinger vedrørende omlegging av driften (HA§31)
  • Brudd på hovedavtalen ved framsetning av påstander om drøfting mellom de sentrale parter i strid med de faktiske forhold. Ved en slik atferd fremstår vedkommende uten tillit og troverdighet (HA §53)

Forbundet ber om at LO Stat umiddelbart tar dette opp med Arbeidsgiverforeningen Spekter. NLF sentralt og lokalt vil samtidig ikke forholde oss til vedkommende direktør.

Vi kommer med mer informasjon når vi har mer å informere om.