Fortsatt vanskelig situasjon i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Vy kom sammen i et drøftemøte i dag torsdag 23. januar. Partene klarte ikke å komme til enighet hverken når det gjelder håndteringen av ferie, fridager og tjenesteplanlegging eller forbedring av samarbeidsklimaet.

Det var heller ingen vilje fra Vy å beklage feilaktige påstander om misbruk sykelønnsordningen og egenmeldinger fra NLFs medlemmer, og at bedriften uberettiget inndro retten til egenmeldinger før jul. Samtidig er det ikke mulig å gjenopprette et normalt samarbeid under trusselen om stevning for arbeidsretten.

Til tross for at partene står langt fra hverandre og ikke kom til noen løsning, ble vi enige om å ha en dialog de nærmeste dagene med det mål å finne en løsning,

Vi kommer med mer informasjon når vi har mer å informere om.