Koronatiltak i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Fredag 13. mars ble det avholdt et møte mellom Vy og NLF om koronasituasjonen i Vy. Transportsektoren er en samfunnskritisk funksjon og for at vi skal opprettholde trafikken er det viktig å følge de råd som gis. Det er iverksatt ulike tiltak for alle ansatte for å begrense mulig smitte. Administrativt personell bør bruke hjemmekontor i størst mulig grad, i tillegg er det gjort tiltak for togpersonalet i form av antibac og engangshansker i togene. Interne arrangementer og samlinger avlyses og møter begrenses til et minimum.

 • Sykefravær håndteres som normalt
 • Ansatte i karantene:
 • Mulig behov for utvidet overtid iht AML §10-6, 5. ledd
  • Nå er det ikke dette noe akutt problem, men dersom flere blir satt i karantene/bli syke kan dette fort bli aktuelt. NLF er i utgangspunktet positive til dette som følge av sektorens samfunnsoppgave. Vy vil komme tilbake til dette dersom det blir aktuelt.
 • Mulig behov for permitteringer
  • Nå er det ikke aktuelt, men dersom flere blir syke eller at også togtrafikken stoppes, kan dette fort bli aktuelt. Vy vil komme tilbake til dette dersom det blir aktuelt.
 • Mulig behov for betydelige endringer fra ordinære turnuser
  • Vy forventer at personalet bidrar i så høy grad som mulig, dersom det blir behov for betydelige endringer av turnuser eller enkelttjenester i denne situasjonen. NLF er enige i at dette er viktig for å avvikle trafikken.
 • Barnepass i forbindelse med at skoler og barnehager er stengt
  • Siden vi er en samfunnskritisk funksjon, har kommunen plikt til å bidra med barnepass for barn i barnehage og barneskole. Dersom noen opplever problemer rundt dette, må den enkelte melde fra til nærmeste leder. Vy er avhengig av å få disse tilbakemeldingene for å kunne følge opp sakene.
  • Barn og barnepassers sykdom benyttes dersom syke barn må passes.
  • Velferdspermisjon kan i enkelte tilfeller benyttes etter avtale med leder
 • Vy vurderer å stenge Kompetansesenteret herunder praktisk opplæring i tog, i første omgang i perioden fram til 26. mars 2020. NLF mener dette er fornuftig for å begrense spredningen så mye som mulig.
  • Personale ved KS som kan kjøre tog gjør det og øvrig administrasjon replanlegger produksjonen ved KS.
 • Tillitsvalgtkonferanser, årsmøter og kurs
  • Vy anmoder NLF om å følge de rådene som er gitt og utsetter det som er mulig.
  • NLF har avlyst sine kurs og årsmøter.  LO har sendt ut egne retningslinjer.
 • Vy bør anmode om at annet personale begrenser sin tilstedeværelse i førerrom som følge av situasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at situasjon kan endre seg med kort varsel.

NLF har kontakt med alle virksomhetene vi har medlemmer i og ber medlemmene forholde seg til informasjonen fra virksomhetene. For spørsmål, ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet sentralt.

2020.03.14 - NLF - Oppslag nr. 06-2020 - Tiltak i forbindelse med koronaviruset i Vy.pdf