Konsekvenser av Koronaviruset

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF er nå i dialog og drøftelser med arbeidsgiverne om retningslinjer som vil gjelde ved sykefravær, karatene og eventuelle permitteringer. Når det gjelder eventuelle permitteringer mener forbundet at det i dagens situasjon ikke er grunnlag permitteringer. I denne situasjonen kan forbundet ikke akseptere at medlemmene blir stående uten inntekt.

På bakgrunn av det smittsomme koronaviruset vil det bli gjennomført tiltak som vil påvirke arbeidssituasjonen til medlemmene i forbundet. Forbundet vil følge nøye med på utviklingen da situasjonen stadig endrer seg. Vi oppfordrer alle å forholde seg til anbefalinger og påbud fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer at en følger med på informasjon fra helsemyndighetene og arbeidsgiver. Da situasjonen hele tiden utvikler seg vil forbundet informere når vi har mer å informere om.

For spørsmål ta kontakt med tillitsvalgte

2020.03.12. - NLF - Oppslag nr .05-2020 - Konsekvenser av koronaviruset.pdf