Normalisert samarbeid i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onsdag 26. februar 2020 ble Vy og Norsk Lokomotivmannsforbund enige om følgende felles uttalelse:

Til ledere og medarbeidere i Vy Tog

Det har de siste månedene vært en konfliktfylt situasjon mellom lokførere og ledere i Region Øst i Vy Tog. Vi mener at de problemene som har skapt denne situasjonen best kan løses ved at vi legger konflikten bak oss, og samarbeider om å rydde opp i det som har vært feil håndtert på begge sider. Det krever at vi respekterer hverandre, og legger til grunn at vi skal snakke sammen og løse problemene innen rammen av de ordninger og regler som vi har i arbeidslivet.

Vi vil oppfordre medarbeidere og ledere på alle nivåer til å bidra til at det skjer. La oss skape et godt arbeidsmiljø sammen, og legge grunnlaget for at Vy kan lykkes i en krevende hverdag!

Med hilsen

Rolf Ringdal, forbundsleder NLF                                            Geir Isaksen, Konsernsjef, Vy

Dette betyr at begge parter legger uenighetene som har vært bak seg. Den arbeidsformen som har vært de siste månedene vil avsluttes og istedenfor for å beskylde hverandre skal det tilstrebes å bygge tillit og et normalisert samarbeid.

For spørsmål ta kontakt med forbundet:

Rolf Ringdal, ringdal@lokmann.no Telefon 91679998
Grethe Thorsen, thorsen@lokmann.no Telefon 90676182
Line Steinseth, steinseth@lokmann.no Telefon 95037848