Konsekvenser av koronaviruset II

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har nå hatt kontakt med alle virksomhetene eller med tillitsvalgte i virksomhetene hvor vi har medlemmer. Vi har dialog med alle arbeidsgiverne om nødvendige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre og informere om tiltak i den enkelte virksomhet. I en situasjon hvor det stadig skjer en utvikling vil det oppstå uklarheter. Da er det viktig at den enkelte tar kontakt med arbeidsgiver for å få avklart forholdet. Ved uklarheter og uenighet oppfordrer vi medlemmene til å ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet sentralt. Forbundet tar igjen forholdet opp med virksomheten.

NLF oppfordrer i dagens situasjon medlemmene til å ta vare på seg sjøl når du er på jobb. Det er viktig at du tar ansvar for egen hygiene og renhold rundt deg. Vask hendene så ofte som det er mulig og bruk antibac. Er ikke antibac tilgjengelig så oppfordrer vi dere å ha med alternativer som for eksempel vann og såpe.

I dagens situasjon er det viktig at vi holder sammen og legger godvilje til. Det gjelder naturligvis også med andre yrkesgrupper. Personale som har som oppgave å foreta renhold i tog og førerrom har en nøkkelrolle for at vi har en tryggest mulig arbeidsplass.  

Så langt har vi unngått permitteringer, men vi er forberedt på at det kan komme i enkelte bedrifter. Det er en sak som skal drøftes mellom partene og forbundet mener i dag at det ikke grunnlag for permitteringer.

Vi oppfordrer at en følger med på informasjon fra helsemyndighetene og arbeidsgiver. Da situasjonen hele tiden utvikler seg vil forbundet informere når vi har mer å informere om.

For spørsmål ta kontakt med tillitsvalgte eller forbundet sentralt.

2020.03.16 - NLF - Oppslag nr. 07-2020 - Konsekvenser av koronaviruset II.pdf