Vy i Sverige og SJ i Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Vi lever i en merkelig tid. Mens de gamle svenske statsbanene fikk tildelt persontrafikken i det som er geografisk halve Norge, så har de like gamle norske statsbanene, tatt over persontogtrafikken i store deler av Sverige. Alt nord for Lillehammer/Hamar skal fra juni i år trafikkeres av SJ Norge. I februar fikk Vy Tåg i Sverge kontrakten om å ta over å kjøre togene fra Stockholm til Luleå og Narvik fra desember i år. I tillegg kjører Vy Tåg regiontrafikken i både Norrland og Värmland.

Konkurransen mellom de gamle statsselskapene er meningsløs. I både Sverige og Norge ser vi en konkurranse som svekker jernbanen. I stedet for å vedlikeholde og bygge ut jernbanen brukes det milliarder på å legge til rette for anbudskonkurransen.

I Norge har anbud ført til at både Go-Ahead og Vy mangler togsett. I skrivende stund er det fire 73-sett som ikke er i trafikk og passasjerene blir overført til buss. I Sverige har flere togselskaper gått over ende på grunn av dårlig økonomi.

Hvis du skal ta toget fra Stockholm til Nord-Sverige betaler den svenske staten det norske statseide Vy for å kjøre togene og skal du fra Oslo til Nord-Norge betaler den norske staten det svenske statseide SJ for å kjøre togene. Fornuftig er det ikke. Det logiske vil være at den norske staten kjører togene i Norge og den svenske staten kjører togene i Sverige. Til syvende og sist er det fare for at både passasjerene og de ansatte på jernbanen er de som må betale prisen for galskapen. Det kan vi ikke akseptere. Det er på tide å rydde opp.   

Ny giv for Rørosbanen

Rørosbanen var den første stambanen i Norge da den åpnet i 1877 og ble forbindelsen mellom Kristiania og Trondheim. Men etter at Dovrebanen ble åpnet og senere elektrifisert ble Rørosbanene stemoderlig behandlet og var nedleggingstruet på 90-tallet. Utviklingen har nå snudd. Rørosbanen har et potensiale for økt persontrafikk og ikke minst for mer gods på bane.

Men det trengs flere krysningsspor, elektrifisering og ikke minst modernisering nord for Røros. Tømmer- og trevirke utgjør den lokale godstransporten på Rørosbanen og i tillegg vil det være et potensiale til å kjøre gjennomgående godstog på banen mellom Østlandet og Trøndelag.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund arrangerte et jernbaneseminar i forbindelse med Rørosmartnan om banens framtid. På seminaret deltok myndighetene, politikere, brukere av banen og togoperatører og alle snakket varmt om Rørosbanens framtid. Nå gjelder at det ikke bare blir snakk og at nødvendige tiltak blir gjennomført.