Sommerferieavviklingen i Green Cargo Togdrift

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Green Cargo Togdrift og NLF har i flere møter diskutert sommerferieavviklingen for 2020. Begge parter hadde forskjellige innspill til løsninger, men har blitt enig om følgende:

 • Det tas utgang i overenskomstens pkt. 10 om ferie. Partene er enige om at feriepuljene fra 2019 over ni uker (uke 25 til 33) legges til grunn.
 • Partene deler bekymringen for at koronaviruset fører til en svært alvorlig situasjon for europeiskt næringsliv, og enn så lenge har vi såvidt sett begynnelsen på hvilke konsekvenser viruset kan komme til å medføre. Green Cargos virksomhet i Sverige og Norge er intet untak i denne sammenheng.
 • For å sikre ressursene er partene enige om å tilstrebe at feriepuljene utvides i 2020
 • I nåværende feriepuljer overlapper to puljer (pulje 2 og 3) hverandre i uke 28-30, noe som vil gi betydlige utfordringer for trafikkavviklingen.
 • For å komme frem til en løsning partene kan enes om, er følgende fremlagt:
 • I stedet for en ferieavvikling på 9 uker avikles ferien i 2020 over 12 uker, og med hensyn til koronapandemien så foreslåes det å utvide med en feriepulje i slutten av sommeren, uke 34-36. Se tabell 2.
 • Flytting av ferie eller endring av feriepulje skal skje på frivillig basis og gjelder først og fremst de lokomotivførerene som er oppført i pulje 2 og 3, uke 28-30, i 2020.
 • Lokmotivførere som har ferie i pulje 1 og 4, uke 25-27 og 31-33, kan også legge inn et ønske  om å få flyttet sin ferie til uke 34-36 eller ferie på et tidspunkt senere på året, men da må det byttes  med en som står i feriepulje 2 eller 3 som da blir overført til vedkommendes feriepulje.
 • For de lokomotivførere som velger og tildeles ferie i uke 34-36, vil disse kompanseres med 10 000 NOK per uke og gjøres som en engangsforeteelse i 2020 med hensyn til kort forhandlingsfrist og koronapandemien.
 • For å sikre en forsvarlig drift gjennom sommeren 2020 vil partene oppfordre lokomotivførere til flytte årets sommerferie etter det som er beskrevet over. Svarfrist for endring av ferie er søndag 29. mars.
 • Hvis denne protokollen ikke får den tilsiktede hensikt vil partene møtes for ytterligere forhandlingsmøte.

For NLF har det vært avgjørende at ordningen er frivillig. Samtidig oppfordrer vi medlemmene i dagens vansklige situasjon å bidra til å sikre togdriften framover og at vi får avviklet ferien på en tilfredsstillende måte.

For spørsmål ta kontakt med:

Engle Steen:  telefon: 95966696, epost:Engle.Steen@greencargo.com
Rolf Ringdal:  telefon: 91679998, epost: ringdal@lokmann.no

2020.03.25 - NLF - Oppslag nr. 10-2020 - Sommerferieavviklingen i Green Cargo Togdrift.pdf