Konsekvenser av koronaviruset III

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Tiltakene i forbindelse med koronaviruset får stadig større påvirkning på togtrafikken. Det meldes om reduksjon i persontrafikken, mens godstrafikken stort sett går som normalt. Medlemmene i infrastrukturselskapene er også i full virksomhet i de pågående prosjektene. Forbundet og tillitsvalgte har fortløpende dialog og kontakt med arbeidsgiverne.

Det er så langt ikke varslet permitteringer i noen virksomheter. Men i Flytoget vil stillingsprosenten og lønn bli midlertidig redusert til 80 prosent fra 9. april. Dette etter forhandlinger hvor en ble enige om å forhindre permitteringer så langt. Det blir sendt ut en engen informasjon til medlemmene i Flytoget.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å informere om tiltak i den enkelte virksomhet.

Av saker forbundet følger opp er blant annet:

  • Kapasitet på oppholdsrom ved at det skal være god plass og minst to meter mellom de som bruker fasilitetene. Det arbeides med tiltak og både flere lokaler og ordninger med rammetjenester hjemme er aktuelt.
  • Rutiner for å unngå smittefare ved opplæring i dagens situasjon
  • Endringer ved at enkelte hoteller og overnattingssteder stenger
  • Oppfølging av utvidet renhold

Vi må være forberedt på at tiltakene kan bli langvarig og oppfordrer at en følger med på informasjon fra helsemyndighetene og arbeidsgiver. Forbundet vil informere når vi har mer å informere om.

For spørsmål ta kontakt med tillitsvalgte eller forbundet sentralt.

2020.03.26 - NLF - Oppslag nr. 11-2020 - Konsekvenser av koronaviruset III.pdf