Redusert stillingsprosent for Flytogførere fra 9. april

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er avholdt drøftingsmøte mellom Flytoget og NLF etter Hovedavtalens §18 den 26.03.2020. NLF og Flytoget er enighet om følgende tiltak knyttet til Koronautbruddet:

  • Stillingsprosenten og lønn blir midlertidig redusert til 80 prosent for alle flytogførere for å kunne inkludere de fire nye FTF som starter 14. april 2020
  • Endringer i stillingsandeler skal gjelde fra 9. april 2020 og inntil ny vurdering.
  • Det betyr i praksis en dagsverksreduksjon på 3-4 dagsverk pr. mnd per flytogfører. Det er enighet om at et slingringsmonn i antall arbeidstimer må påregnes.
  • Det er enighet om at noe bruk av mertid på påregnes (håndteres etter gjeldende avtaler).
  • For å utsette eventuelle permitteringer er det enighet om at Plan planlegger bruk av komp.dager før påske og informerer den enkelte om dette. Hvis noen har sterke innsigelser til valgte dager må de ta det opp med Plan.
  • I tillegg oppfordres alle til å ta ut restferiedager før 9. april 2020.

Flytoget har mistet over 90 prosent av passasjerer og inntekter. Økonomisk er det grunnlag for å legge ned driften, men selskapet er nødt til å opprettholde sin samfunnskritiske funksjon på et minimumsnivå. Flytoget vil redusere til timesavganger fra førstkommende helg og i påsken, men fortsetter med tre tog i timen på hverdager.

Til tross for at lokførere kan gjennomføre andre oppgaver som e-læringskurs og medarbeidersamtaler var Flytogets vurdering at det er nødvendig å gjennomføre permitteringer tilsvarende 16 årsverk for å sikre virksomheten fremover. Det kan bli behov for ytterligere nedskalering. Flytoget er positive til at medarbeidere kan frivillig la seg permittere fra FT for å ta seg en annen jobb midlertidig hvis dette er mulig.

Flytogets oppfatning er at varslingsfristen for permittering er 2 dager, grunnet «uforutsette hendelser». NLF mener at det er 14 dagers frist for permitteringsvarsel og er uenig i en varslingsfrist på 2 dager.

NLF ønsker at ingen blir permittert, og foreslo at alle flytogførere solidarisk kan gå ned til 85 prosent stilling og lønn, og på den måten fordele den økonomiske belastningen på alle i stedet for de med lavest ansiennitet. Flytoget kunne gå med på dette, men informerte om fire førere som ennå ikke har startet i jobb likevel måtte permitteres. NLF ønsket å ta solidarisk ansvar også for de nyansatte ved å inkludere dem i en kollektiv løsning, og gå ned til 80 prosent dersom det var nødvendig.

Ved en permittering vil man raskt komme ned på en lønnsutbetaling som er vesentlig lavere enn 80 prosent av Flytoglønn. Er man permittert vil man få full lønn de to første dagene og deretter vil NAV sikre inntekt i inntil 20 dager, basert på et inntektsgrunnlag på 6G (ca. 600 000), før dagpengesatsen går ytterligere ned. NLFs forslag bidrar til å utsette permittering og vil gjøre det enklere for alle parter å komme tilbake til en normalsituasjon.

2020.03.26 - NLF - Oppslag nr. 12-2020 - Redusert stillingsprosent for Flytogførere fra 9. april.pdf