Koronakrisa

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Torsdag 12. mars gikk Norge mer eller mindre i stå. Koronaviruset var kommet til landet. Vi står overfor ei økonomisk og sosial krise og stor er faren for at arbeidsfolk må betale den største prisen. Situasjonen ligner mye på en delvis unntakstilstand.

Krisa viser at jernbanereformen har spilt fallitt. Anbudssystemet er til for å sprøyte offentlig kapital inn som privat profitt. I krisetider som nå er det ikke grunnlag for en slik privatisering. I Go-Ahead Norge er det ikke gjort høyde for et slikt inntektstap uten at de ansatte og togpassasjerene må betale prisen. Det samme vil gjelde anbudspakke to og tre, som er tildelt SJ Norge og Vy Tog. Staten må gå inn med støtteordninger, men samtidig ta tilbake eierskap og kontroll. Sjøl i det konservativt styrte Storbritannia setter en nå til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

Det er ikke til å unngå at koronakrisa får konsekvenser for togtrafikken. I første omgang rammer det mest persontrafikken. Belegget i togene er kraftig redusert. Flytoget er mest rammet, over 90 prosent av inntektsgrunnlaget er borte. Vy og Go-Ahead Norge har en nedgang i billettinntektene på rundt 80 prosent, men de har i tillegg et vederlag fra staten som ikke blir redusert.

I godstrafikken har en så langt klart å unngå permitteringer av lokomotivførere. Det samme gjelder medlemmene våre som jobber innenfor infrastruktur. Men situasjonen endrer seg raskt, så vi må være forberedt på neddragninger også i disse bedriftene.

I skrivende stund er det varslet permitteringer i alle persontogselskapene i varierende grad fra 15 til 60 prosent. For forbundet har det vært avgjørende å få til solidariske løsninger som ivaretar at belastningene fordeles i utgangspunktet likt. Løsninger som kan forsvares ved at alle bidrar med en dugnadsånd. NLF har gjort det klart for Vy at ved permitteringer kan det ikke være behov for å jobbe overtid på fridager. Hvis et slikt behov for overtid melder seg betyr det at det ikke er grunnlag for permitteringer.

NLF beklager at vi har vært nødt til å inngå avtaler og protokoller om permitteringer som rammer medlemmene. Men alternativet ville vært verre. Arbeidsgiver har styringsrett til å gjennomføre permitteringer i dagens situasjon og permitteringer ville ha kommet uansett på grunn av koronakrisa.

Mange stiller spørsmål om hva som skjer med pensjon, permisjoner, inntekt også videre. Vi har en felles intensjon med togselskapene om å løse dette. Ved usikkerhet vil tillitsvalgte og forbundet følge opp.

Mange føler seg utrygge i dagens situasjon. Vi må vise samhold, styrke og godvilje for å komme gjennom koronakrisa. Det vil sikkert bli gjort feil og da må vi i fellesskap rette opp feilene. Vi oppfordrer alle til å bidra for at vi skal komme gjennom en vanskelig tid. Forbundet og foreningene gjør det vi kan for å ivareta medlemmenes interesser. Vi er med på en dugnad, men ikke at arbeidsfolk skal betale krisa.