Permitteringer i Go-Ahead Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er 1.-2. april avholdt drøftingsmøte mellom Go-Ahead Norge (GAN)og NLF etter Hovedavtalens §19. Go-Ahead sendte 2. april ut generelt permitteringsvarsel til alle lokomotivførere i Go-Ahead Norge gjeldende fra og med 14. april 2020. NLF mener det skal være 14 dagers varslingsfrist for permittering. 2. april ble det holdt allmøte i Go-Ahead Norge med informasjon om permitteringer.

NLFs forslag er at det tilstrebes mest mulig lik permitteringsgrad for alle og STU har bistått med løsningen. Resultatet blir fra 14. april:

StavangerAlle førere permitteres 42% med unntak av de fire med høyest konsernansiennitet og unntak av en fører som er i oppsigelse før pensjon.
EgersundAlle førere permitteres 42% med unntak av de to med høyest konsernansiennitet.
KristiansandAlle førere permitteres 45% med unntak av en fører som er i oppsigelse før pensjon.
ArendalAlle førere permitteres 45%
DrammenAlle førere permitteres 45%
Førere undre opplæringAlle permitteres 100%
  • OPS-vakten er flyttet til Kristiansand.
  • Åtte lokomotivførere blir stående igjen med 100% stillinger. Årsaken til dette er at de som skal gå i alderspensjon unntas fra permitteringene og at de eldste i Stavanger og Egersund unntas på grunn av behovet i Egersund og Stavanger
  • Partene er enige om at permitteringene i utgangspunktet ikke skal ramme ansatte som går i pensjon.
  • Fridagsmønsteret beholdes.
  • Dersom noen frivillig ønsker en permittering på 100% for å ta seg jobb annet sted, så er det mulig.
  • Fire lokomotivførere under utdanning permitteres 100%. NLF mener det finnes andre løsninger for disse. Bedriften skal se etter løsninger.
  • NLF påpekte i møtet med bedriften at det har en uheldig signaleffekt med å bare ramme de kjørende og ikke de administrativt personell i en permitteringstid

2020.04.06 - NLF - Oppslag nr. 17-2020 - Permitteringer i Go-Ahead Norge.pdf