Permitteringer i Vy og Vy Gjøvikbanen trekkes tilbake

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF ble i drøftemøte i dag 17. april informert om at Vy og Vy Gjøvikbanen trekker tilbake permitteringene i Vy Øst, Vy Nord og Vy Gjøvikbanen med virkning fra 1. mai. Årsaken er at en vil fra 4. mai øke produksjonen til tilnærmet normal produksjon i Nord og Øst.

Vy informerte om at i Vest (stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål) er situasjonen fortsatt slik at de vil opprettholde permitteringene. NLF ba om at permitteringene også trekkes tilbake i Vest, hvor Vy svarte at det vil gjøres løpende vurderinger

Vy informerte om at det gjøres tiltak på Vy kompetansesenter for å sikre smittevern. Opplæring vil starte igjen 27. april. For lokomotivførere under grunnopplæring trekkes derfor permitteringene tilbake med virkning fra 27. april. For instruktører på Vy kompetansesenter trekkes permitteringene tilbake med virkning fra 23. april.

Særavtale om koronatiltak i Vy Gjøvikbanen sies med dette opp. NLF ba Vy vurdere å ikke permittere på Gjøvikbanen med bakgrunn i at NLF mener bedriften ikke vil oppnå noe økonomisk effekt av dette.

Det er avtalt et forhandlingsmøte i neste uke for å reforhandle særavtalen om koronatiltak i Vy for lokomotivførere stasjonert i Bergen, Voss og Ål som fortsatt vil være permittert. I dette møtet vil partene diskutere lønnsforhold og hva som eventuelt skal trekkes på mai lønn i henhold til avtalen.

NLF vil komme tilbake med informasjon etter disse forhandlingene.

2020.04.17 - NLF - Oppslag nr. 19-2020 - Permitteringer i Vy og Vy Gjøvikbanen trekkes tilbake .pdf