Permitteringer og lønnsutbetaling i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På grunn av arbeidsgivers lønnsplikt kombinert med at permitteringene i Vy ble kortvarig vil det ikke foretas trekk på mai lønn for våre medlemmer i Vy tog Øst, Nord og Vy Gjøvikbanen. I og med at det utbetales full lønn vil det ikke være grunnlag for overtid/mertid for det som blir arbeidet inntil fulltid i denne perioden.

Dette vil også gjelde for medlemmer i Vy tog Vest ved at det ikke blir foretatt noen trekk for april for lokomotivførere stasjonert i Bergen, Voss og Ål.

Vi ber medlemmene kontakte sin klubb/forening hvis det oppstår forhold i forbindelse med oppgjør i denne perioden.

Videre permitteringer i Vy tog Vest.

Vy har besluttet at de vil opprettholde permitteringene på 15 prosent i Vest (stasjoneringsstedene Bergen, Voss og Ål). NLF har krevd at disse permitteringene også trekkes fra 1. mai. Det har vært avholdt møte mellom partene hvor grunnlaget for permitteringene ble diskutert. NLF mener at det ikke er grunnlag for videre permitteringer og det er avtalt et nytt møte tirsdag 28. april for å gå igjennom grunnlaget for fortsatt permitteringer.

NLF vil komme tilbake med informasjon etter møtet.

2020.04.24 - NLF - Oppslag nr. 20-2020 - Permitteringer og lønnsutbetaling i Vy.pdf