Lønnsoppgjøret 2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 26. august. Forhandlingene har vært påvirket av den pågående koronakrisen og ble utsatt til over sommeren.

Resultatet er på nivå med det som betegnes som frontfag-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 81,25 pr. måned med virkning fra 1. april.

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet:

NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området med:

Vygruppen
Go-Ahead Norge
SJ Norge
Flytoget
CargoNet
Green Cargo
Hector Rail
Infranord Norge
Bane NOR

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene er satt til 23. september kl. 15.00

NLF vil samtidig etablere en overenskomst med Spordrift.

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene.

2020.08.26 - NLF - Oppslag nr. 28.2020 - Lønnsoppgjøret 2020. Resultatet i A-delen LO Stat-Spekter 2020.pdf