Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Infranord Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Infranord Norge og NLF i tariffoppgjøret 2020 med virkning fra 1. april.

Resultatet av oppgjøret er:

  • Alle medlemmer i NLF gis et tillegg på kr. 700,- pr. måned
  • Det er opprettet avtale om varsling og kollegastøtteordning i Infranord Norge
  • Partene er enig om å se videre på ett kompetansetillegg for lokførere frem til hovedoppgjøret i 2022
  • Partene er enig om å se videre på en innretning på kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste frem til hovedoppgjøret 2022

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Infranord Norge om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2020.09.14 - NLF - Oppslag nr. 29-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Infranord Norge 2020.pdf