Tog eller buss?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Jernbanereformen gir mange utilsiktete utslag. Vi har i løpet av sommeren merket en offensiv fra Vy til å kjøre buss parallelt med toget på strekningene Oslo – Trondheim og Oslo – Kristiansand. Av alle er det Vy, som fortsatt er landets største togselskap, som nå ønsker å overføre persontransport fra bane til vei. Vi blir forklart at dette er en naturlig konsekvens av konkurransen.

At Vy mister et anbud betyr ikke at det er legitimt å motarbeide toget. Det ville være som om CargoNet mistet en stor godskontrakt til en annen godstogoperatør skulle kjøpe lastebiler og konkurrert om å få mer gods over på veien.

Jernbanereformens tilhengere hevder at konkurransen skal gi mer tog for pengene. Atter en gang tar de feil. Dette viser at konkurransen fører til overføring fra bane til vei. Miljø og belastning av landeveien må vike for konkurransen og jaget etter å tyne ut profitt av skattebetalernes penger. Igjen ser vi ingen vilje til å se helhet og tenke samfunnsansvar.

Vi er på ingen måte mot buss. Buss er viktig for kollektivtrafikken i både byer og på landsbygda. Buss er et helt nødvendig tilbud i byene, ute på bygda og ikke minst for å transportere folk til toget, fra der toget ikke går. Buss og tog skal binde landet sammen, ikke motarbeide hverandre.

Vygruppens visjon er noe de kaller den beste reisen. Å overføre transporter fra bane til vei er hverken den smarte, grønne eller trygge reisen. Når det gjelder det siste alternativet til Vy, er om dette er den lønnsomme reisen, ønsker vi ikke Vy lykke til ved å kjøre buss istedenfor tog. Dette er ikke den beste reisen. Konkurransen gjør Vy-ledelsen blind ved at en svikter toget, samtidig som en setter Vy Buss i vanry. Dette er ikke Norges største tog- og busselskap verdig.

Trafikkpakke fire utsettes

Jernbanedirektoratet meldte i juni som følge av koronasituasjonen at konkurransen om trafikkpakke fire på Østlandet utsettes. Anbudskonkurransen vil forskyves med ett år og skal ha oppstart i desember 2023 på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og i innerlokalen. Men ingen avgjørelse skal bli tatt før etter stortingsvalget 2021.

Vi synes dette er en god beslutning sjøl om vi har andre motiver for det enn direktøren i Jernbanedirektoratet når hun beskriver at det vil «bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene». Vi vil nok si at med politiske endringer vil det bidra til å kunne sette en stopper for anbudskonkurransen til det beste for togpassasjerene. Et utsatt anbud må endres til et avlyst anbud.